pátek 21. října 2016

Přehlednější struktura MVC projektu


Global asax
void Application_Start()
{
...
// ViewEngines.Engines.Clear();

            ViewEngines.Engines.Add(new CustomRazorViewEngine());
...
}


CustomRazorViewEngine .cs
public class CustomRazorViewEngine : RazorViewEngine
    {
        public CustomRazorViewEngine()
        {
            ViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/{1}/Views/{0}.cshtml",
            };

            PartialViewLocationFormats = new string[]
            {
            "~/Shared/Views/{0}.cshtml"
            };
        }

    }


Zdroj:
http://www.matthewrenze.com/articles/clean-architecture-in-asp-net-mvc-5/

Historie Skypu

Stáhni si aplikaci SQLiteStudio ta umí otevírat databáze SQL Lite.
Pak si už jen připojíš svou databázi s historií Skypu, která leží v:
c:\Users\{WinUser}\AppData\Roaming\Skype\{SkypeLogin}\main.db
Zprávy jsou pak uložené v tabulce Messages

úterý 18. října 2016

Resharper a nefunkční zkratka CTRL+F


Postup:
  1. Přepni klávesnici na ENG
  2. Restartuj klávesové zkratky ve VS na Visual Studio 2005 (Tools>Options>Keyboard)
  3. Aplikuj schema Visual Studio v nastavení Resharperu (Resharper>Options>Keyboard&Menus)
  4. Přepni klávesnici zpět na CES

Zdroj:

čtvrtek 29. září 2016

Registrace vlastního URL protokolu C# 
using Microsoft.Win32;

var appPath = "%SystemRoot%\SysWow64\notepad.exe";
var command = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(name);
command.SetValue("", appPath, RegistryValueKind.ExpandString); // výchozí hodnota


Předání parametru
"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" "/uri:"%l""

Časté chyby:
Pozor na uvozovky v cestě k aplikaci. Obzvlášť pokud předáváte parametr.
Pokud chcete použít relativní cestu jako je %SystemRoot% nebo %windir% musíte ji uložit v hodnotě typu "Rozšiřitelná řetězcová hodnota"

Zdroj:
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/aa767914(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/windows/desktop/ms724884%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
http://www.petefreitag.com/item/69.cfm

čtvrtek 22. září 2016

SQL - negace příznaku


update CATALOGUE_ITEMS SET IS_Active = ~IS_DELETED from CATALOGUE_ITEMS


nebo druhá varianta

UPDATE CATALOGUE_ITEMS
SET IS_ACTIVE = case when IS_DELETED = 1 then 0 else 1 end;


Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/177762/boolean-not-in-t-sql-not-working-on-bit-datatype

sobota 10. září 2016

Peugeot 207 - Nejde nastartovat

Pokud vám vypadne z ničeho nic po otočení klíčku elektrika zkuste otevřít motor a zkontrolovat kontakty u baterky.
Kontroloval jsem pojistky, ale žádná z nich nebyla vypálená.