čtvrtek 29. září 2016

Registrace vlastního URL protokolu C# 
using Microsoft.Win32;

var appPath = "%SystemRoot%\SysWow64\notepad.exe";
var command = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(name);
command.SetValue("", appPath, RegistryValueKind.ExpandString); // výchozí hodnota


Předání parametru
"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" "/uri:"%l""

Časté chyby:
Pozor na uvozovky v cestě k aplikaci. Obzvlášť pokud předáváte parametr.
Pokud chcete použít relativní cestu jako je %SystemRoot% nebo %windir% musíte ji uložit v hodnotě typu "Rozšiřitelná řetězcová hodnota"

Zdroj:
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/aa767914(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/windows/desktop/ms724884%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

čtvrtek 22. září 2016

SQL - negace příznaku


update CATALOGUE_ITEMS SET IS_Active = ~IS_DELETED from CATALOGUE_ITEMS


nebo druhá varianta

UPDATE CATALOGUE_ITEMS
SET IS_ACTIVE = case when IS_DELETED = 1 then 0 else 1 end;


Zdroj:
http://stackoverflow.com/questions/177762/boolean-not-in-t-sql-not-working-on-bit-datatype

sobota 10. září 2016

Peugeot 207 - Nejde nastartovat

Pokud vám vypadne z ničeho nic po otočení klíčku elektrika zkuste otevřít motor a zkontrolovat kontakty u baterky.
Kontroloval jsem pojistky, ale žádná z nich nebyla vypálená.

čtvrtek 25. srpna 2016

Logoiech K250 a VLC media klávesy

Aby Vám fungovalo ovládání mediálního přehrávače VLC pomocí speciálních kláves na Vaší Logitech K520 klávesnici tak je potřeba v souboru 2000075.xml, který najdete ve složce
c:\ProgramData\Logishrd\SetPointP\Devices\Keyboard\2000075\
zakomentovat všechny tagy <Button> které mají parametr HandlerSet="MM .... (jsou jen tři)
Uložit a restartovat aplikaci

Potom v nastavení VLC Tools / Preference / Hotkeys dvojklikněte ve sloupci Global na
jednu ze tří akcí a nastavte jí příslušné tlačítko.

  • Previous - Media Prev Track
  • Play/Pause - Media Play Pause
  • Next - Media Next Track
Ještě je potřeba upravit soubor players.ini v adresáři c:\Program Files\Logitech\SetPointP\
a na konec sekce [Players]
přidat řádek
VLC=key,vlc.exe,QWidget,VLC media player,xxx, , ,S,P,N,0,1,VLC

Zdroj:
http://superuser.com/questions/338108/how-do-i-get-my-logitech-media-buttons-to-control-spotify
http://www.pctipp.ch/forum/showthread.php?5063-Logitech-Tastatur-und-VLC-Mediaplayer

čtvrtek 11. srpna 2016

SQL Change script

Pokud tabulka 'Product' neobsahuje sloupec 'Amount' tak se provede jeho přidání

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[Product]') AND name = N'Amount')
BEGIN  
 ALTER TABLE dbo.Product ADD
 Amount decimal(10, 4) NULL;
END

úterý 2. srpna 2016

Nedostupné nastavení Nuget Package Manager

Un-install Nuget Package  ve Visual Studiu (Tools->Extensions and Updates).
Re-install  Nuget Package Manager Visual Studio Extension ( from Online)